Welcome to PARADISE

  A unique paradise in the gulf of thailand  

เกาะนางยวน ความงามอันมหัศจรรย์สวรรค์แห่งการพักผ่อน
ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 ของโลก
เกาะนางยวนประกอบด้วยเกาะเล็กๆ 3 เกาะ
สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้บนหาดเดียวกัน
สันทรายสีขาว ตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใส จนกลายเป็นอ่าวส่วนตัวถึง 3 อ่าว

Nangyuan Island (Thailand)

เกาะนางยวน ความงามอันมหัศจรรย์สวรรค์แห่งการพักผ่อน ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 ของโลก เกาะนางยวนประกอบด้วยเกาะเล็กๆ 3 เกาะ ถูกเชื่อมเข้าหากันด้วยสันทรายสีขาว ตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใส จนกลายเป็นอ่าวส่วนตัวถึง 3 อ่าว

บริเวณรอบเกาะยังมีแนวปะการังและปลาการ์ตูนตัวน้อยใหญ่ แหวกว่ายไปมาให้คุณชมอย่างเพลิดเพลิน นอกจากนี้ บนยอดเขายังมีจุดชมวิว สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้บนหาดเดียวกัน ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของเกาะนางยวน ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก