ประกาศ!!! ตั้งแต่ 1 ก.ย.64 เป็นต้นไป ทางรีสอร์ทจะเปิดไฟฟ้าให้ใช้เฉพาะช่วงเวลา 18.00น.-04.00 น. เท่านั้น สำหรับหลักเกณฑ์การจองห้องพัก จะต้องเข้าหักอย่างน้อย 2 ห้อง/คืน ขึ้นไป โดยจะเปิดให้จองเฉพาะห้องโซน Beach Villa และ Superior Room เท่านั้น
English Version Thai Version Chinese Version Online Reservation